<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1986-84

Urbanització del Tram Sud
de la Rambla d'Egara segons "Puigcolapi"

Rambla d'Egara,
Terrassa (BCN)

Projecte d'Urbanització

projecte guanyat per Concurs Internacional d'Idees

veure Pla Especial


Promotor:
Gerčncia Municipal d'Urbanisme de Terrassa

Autors: M. Lloveras, A. Salse, M. Soler, (arquitectes)

Constructor: Cubiertas S.A.

El projecte d'Urbanització recollia les determinacions del projecte "Puigcolapi" guanyador del Concurs Internacional d'Idees i s'adaptava al Pla Especial redactat i aprovat.
A l'actualitat, l'obra estŕ parcialment desapareguda .....................

LLOVERAS&SOLER, arquitectes