<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1991

Plaça de Can Palet

Carrer Colom,
Terrassa (BCN)


Projecte d'Urbanització. Direcció d'Obra
superfície urbanitzada = 2344 m2
pressupost de l'obra = 19.742.249 Ptes


Promotor:
Gerència Municipal d'Urbanisme de Terrassa

Autors: M. Lloveras, A. Salse, M. Soler (arquitectes)

Constructor: Albañiles de Terrassa S.C.

Publicacions:
"Primavera del Disseny" Terrassa 1995

La plaça preveia en una segona fase la construcció d'un Centre Cívic. L'organització funcional i espacial de la plaça respon a aquesta possible duplicitat futura i a la necessitat de que els successius espais transitoris siguin coherents, entenedors i útils ................................. Els desnivells de la plaça s'acumulen en una catifa verda de gespa que emfatitza la topografia, definint una plataforma circular elevada ....................

LLOVERAS&SOLER, arquitectes