<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2005-03

Urbanització de l'accés i entorn Masia
del Parc Central del Vallès

Sabadell (BCN)

Projecte d'Urbanització. Direcció d'Obra
superficie urbanitzada = 4,350 m2
Pressupost de Contracta = 407,969,74 Euros


Promotor:
Consorci del Parc Central del Vallès

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: X.Humet (direcció d’execució), R.Vall(instal•lacions)

Constructor: Cooperativa Construccions Baix Llobregat

S’urbanitza el sector nord del parc que dona accés al Centre de Divulgació ubicat en l'antiga masia rehabilitada. El projecte aborda un espai erm, sense cap traça històrica ni vestigi territorial que mostri en que basar-se. Es projecta per tant un accés, una franja pavimentada que connecta l’avinguda urbana que envolta el parc i la porta de l’edifici. La traça geomètrica del nou camí és l’únic tret essencial, perfectament ortogonal respecte la nau i el cos principal de la masia. L’arbrat ha volgut recordar la memòria agrícola del lloc. Els arbres són de conreu, una plantació geomètrica i ritmada d’oliveres. Les franges construïdes del paviment, uns grans blocs de formigó, s’endinsen solcant l’herba del camp .........


LLOVERAS&SOLER, arquitectes