<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1996

Concurs d'Idees
del Parc de la Renfe de Terrassa

Avda. 22 de Juliol,
Terrassa (BCN)

CONCURS RESTRINGIT D'IDEES
lema: "Diagonals Màximes"
Sup = 3,92 HA

Promotor:
Ajuntament de Terrassa
Àrea de Desenvolupament Urbà i TransportsAutors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTESEl Parc participa de dos elements de centralitat urbana principals i complementaris: 1) extrem nord del gran parc urbà de Vallparadís; 2) façana fonamental de l'Avda. 22 de Juliol, front septentrional del "quadrat central" de Terrassa. La proposta "Diagonals Màximes" fa compatible aquesta dualitat, per una banda la naturalitat pròpia del Parc, per altra la centralitat urbanística i les determinacions edificatories ja predeterminades pel planejament. Els fronts edificatoris ja programats, es resituen i redissenyen amb una forma sinuosa, per tal de que el nou parc flueixi cap a Vallparadís ................................

LLOVERAS&SOLER, arquitectes