LLOVERAS&SOLER, arquitectes

DIRECCIONS D'OBRA

veure llistat
DIRECCIONS D'OBRA

Dirigir la construcció de les Obres prèviament projectades esdevé un ofici fonamental per tal d’implementar el projecte arquitectònic i dur-lo a un bon final.
Interpretar correctament el projecte executiu determinant les modificacions i els ajustos necessaris que el dia a dia de l’obra demana, controlant les solucions constructives i els materials, intermediant entre el promotor i la constructora, vetllant pels interessos de l’obra i de la propietat ..... són els principals objectius del Director de l’Obra.
Lloveras&Soler,Arquitectes te una amplia experiència amb més de 30 anys d’ofici i més de xxxx obres dirigides. Hem dirigit obres per a clients particulars on la col.laboració amb l’aparellador i el diàleg amb el petit constructor han estat bàsics. Però majoritàriament hem dirigit obres per a l’administració pública on el control de la desviació de costos, vetllant per la bona qualitat constructiva i els terminis de finalització de l’obra, han estat responsabilitats fonamentals.
Lloveras&Soler,Arquitectes ha dirigit obres amb importants empreses constructores: Cots i Claret, ACSA-Agbar Construccions, Teyco, Copcisa, Cubiertas y Mzov, etc...
Al llarg d’aquests 30 anys les tècniques constructives i les normatives vigents han evolucionat constantment. La formació permanent i el diàleg amb el I+D que els sistemes industrials ofereixen, ha estat un repte permanent, professionalment motivador i gratificant.
En el moment actual la conjuntura de la crisi també planteja nous reptes, noves perspectives que cal afrontar amb valentia i il.lusió. Volem destacar la nostra experiència dirigint obres amb Plans d’Ocupació. Aquí l’empresa constructora s’ha substituït per un ens municipal que contracta temporalment treballadors en l’atur. Aquí el repte ha estat el canvi important de rols dels diferents agents que intervenen en l’obra i de les dinàmiques i els temps constructius. Amb aquest sistema, la construcció del Parc Central de Santa Perpetua de Mogoda i del C.F.O. de la Granja Soldevila de la mateixa població han finalitzat amb èxit i l’experiència ha estat molt positiva.

veure
DIRECCIONS D'OBRA

LLOVERAS&SOLER, arquitectes