<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       


2010-09
Centre Cívic Alcalde Morera
de Can Palet

Plaça de Can Palet,
Terrassa (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 1650 m2
pressupost de l’obra = 145.887.464 ptes

Promotor:
Gerència Municipal d'Urbanisme de Terrassa

Autors: M. Lloveras, A. Salse i M. Soler (arquitectes)

Col•laboradors:
Robert Brufau (estructura), A. Fabregat (instal•lacions), A. Torras (aparellador)

Constructor: Cubiertas y Mzov S.A.

Publicacions:
"Primavera del Disseny" Terrassa 1995


L'edifici de volumetria singular, presideix la nova Plaça pública del barri. Elements arquitectònics, espais, funcions i materials, evolucionen de forma progressiva i convergent:. .......... EL PÒRTIC D'ENTRADA de formigó prolonga la Plaça cap el doble espai del vestíbul i, més enllà, cap el pati interior enjardinat. EL COS PRINCIPAL de fàbrica de totxo s'assenta en el carrer inferior. A la planta semi-soterrada hi ha la sala d'actes, al primer pis els tallers i sota la coberta la ludoteca amb un ampli terrat. EL MUR CORBAT és l'element identificador de l'edifici, parament exempt de traça corba, estucat de color, amb percepcions múltiples. EL CILINDRE VERMELL conté els serveis dins d'una pell de plaques de resines de color viu..................

LLOVERAS&SOLER, arquitectes