<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2005-02

Centre Cívic Masia de Can Borrell

Avda. Caldes Montbui,
Mollet Vallès (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 942 m2
pressupost de l’obra = 1.356.703 Euros


Promotor:
Ajuntament de Mollet del Vallès, Diputació de Barcelona (O.T.C.)

Autors: LlOVERAS & SOLER, arquitectes

Col•laboradors: Robert Brufau estructura - A. Fabregat instal·lacions - S. Claret i A. Floriach aparelladors - X.Balcells, M.A. Rodriguez direcció d'execució

Constructor:
EXISA

Cronologia:
2002 (11) Projecte Executiu - 2003 (05) Inici de l'Obra - 2005 (06) Final d'Obra

Publicacions:
Premis Catalunya Construcció 2007, Obra Seleccionada (Col.legi Aparelladors BCN.pag. 50) - INDE (Informació i Debat Col.legi Arquitectes Catalunya) pag. 41. BCN, febrer 2008, Obra Seleccionada 4ABAV - INDE pag. 52/53. BCN, febrer 2006

S'obre un nou accés funcional i modern en el cos de llevant, adaptat i on s'hi situa l'ascensor dins una caixa de formigó i vidre. Aquesta nova entrada, conjuntament amb les passeres i el vestíbul vidriat, ha de fer explícita l'existència del Centre Cívic. Complementàriament el portal històric es converteix en un segon accés de caire més representatiu i obert a l'actual plaça. El cos central de la masia amb sostre d'encavallades es converteix en una sala d'exposicions. L'antic celler s'adequa i amplia com a sala d'actes. Les plantes superiors de la torre, accessibles mitjançant les passeres de l'ascensor, s'adeqüen com a sales de reunions i tallers.............LLOVERAS&SOLER, arquitectes