<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2003

Casa de Colònies de Can Palós

Masia Can Palós
Sant Boi de Llobregat (BCN)


Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 723 m2
pressupost de l’obra = 1.197.476 Euros


Promotor:
Ajuntament Sant Boi de Llobregat, Diputació Barcelona (O.T.C.)

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: R. Brufau (estructura), A. Fabregat (instal•lacions), S. Claret (aparellador)

Els criteris arquitectònics del projecte responen a un doble objectiu: 1) preservar els elements arquitectònics més rellevants de la masia històrica i 2) pel que fa a la nova ampliació, mantenir un diàleg respectuós amb el paisatge rural i de muntanya que l'envolta. ............ El llenguatge del nou edifici s'inspira en el paisatge de terrasses conreades del lloc; els nous paraments verticals reprodueixen les traces de les antigues feixes i la coberta és plana i vegetal recoberta amb l'herba de la muntanya. L’acord entre el nou volum i la masia es realitza mitjançant un pas pergolat de fusta i vidre seguint la tradició rural de l’edifici original.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes