<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2005-04

Rehabilitació Masia de Can Palós

Can Palós
Sant Boi de Llobregat (BCN)

Direcció d'Obra
superfície rehabilitada = 255 m2
pressupost de l'obra = 1.197.476 Euros


Promotor:
Ajuntament Sant Boi de Llobregat, Diputació Barcelona (O.T.C.)

Direcció Facultativa: M.Lloveras arquitecte, S. Claret (aparellador)

Constructor: CORESSA

Es recupera i rehabilita l'antiga masia de Can Palós com a Casa de Colònies en el marc de la gestió mediambiental i paisatgística del paratge natural de la Vall de Santa Bàrbara. Els criteris arquitectònics del projecte responen a un doble objectiu: 1) preservar els elements arquitectònics més rellevants de la masia històrica i 2) pel que fa a la nova ampliació, mantenir un diàleg respectuós amb el paisatge rural i de muntanya que l'envolta........... El llenguatge del nou edifici s'inspira en el paisatge de terrasses conreades de lloc ......................

LLOVERAS&SOLER, arquitectes