<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2006

Casa de Colònies de Can Palós (2)

Can Palós
Sant Boi de Llobregat (BCN)


Projecte d'Execució
superfície construïda = 401 m2
pressupost de l’obra = 482,842 Euros


Promotor:
Ajuntament Sant Boi de Llobregat

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Es modifica substancialment el projecte d'ampliació original redactat l'any 2003, desestimant el nou edifici dissenyat annex a la masia. Els nous criteris projectuals són els següents:
1. Es construeix una cambra d'instal.lacions soterrada camuflada en els aterrassaments del terreny.
2. Es consolida el front de migdia de la masia com a espai exterior principal d'estada i de jocs.
3. Es construeix una pergola lleugera que ocasionalment pot esdevenir pavelló/taller, on s'integren les plaques solars.LLOVERAS&SOLER, arquitectes