<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2007-05

Ampliació IES Ramón Casas i Carbó

carrer Lluís Companys,
Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occ)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície ampliació = 716 m2 .. superfície reformada = 6.075 m2
pressupost de l’obra = 1.254.321 Euros


Promotor:
GISA - Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: Sala Consultors S.L.estructura - X.Balcells aparellador- Enginyeria Vall instal•lacions -

Direcció d'Obra: Miquel Lloveras
Direcció d'Execució: Antonio Yoldi - David Garreta (TEC4)

Constructor:
BALLTAGI Mediterrani

Cronologia: 2004 (11) Adjudicació per concurs - 2005 (08) Projecte Executiu - 2006 (07) Inici d'Obra - 2007 (10) Final d'Obra

Es projecta un nou aulari de 720 m2 que amplia el I.E.S. Ramon Casas i Carbó construït els anys noranta.
El nou edifici ocupa l’extrem NE del pati del institut, definint un volum equidistant al existent com a prolongació lògica adaptada a la seva tipologia i alçada. El nou aulari es connecta al triple espai del vestíbul d’entrada amb passeres envidriades i lleugeres, la de planta baixa conformant el nou accés al pati, la de planta pis formant un pont que vola sobre el mateix.
El nou aulari dialoga amb les traces blanques i geomètriques de l’arquitectura preexistent, amb un joc de contrapunt. El disseny del revestiment de la façana ventilada, forma una macla de peces prefabricades de tonalitat fosca. Les obertures de façana adapten la seva dimensió funcional dins la macla generada. Els remats d’acer galvanitzat delimiten aquestes obertures així com les lames d’alumini de protecció solar. Tot el volum s’aixeca del terra formant un sòcol reculat i resistent de formigó vist.
La coberta plana invertida segueix la tipologia de l’edifici original, però ara s’equipa amb unes lluernes prefabricades d’estructura lleugera d’acer galvanitzat. Aquestes lluernes també substitueixen les existents que al ser planes patien importants patologies.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes