<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2006

Ampliació CEIP. Bernardí Tolrà

Carrer de les Alzines s/n
Vilarodona (Alt Camp)

Projecte Bàsic i d'Execució
superfície ampliació = 839 m2
pressupost de l’obra = 1.236.131 Euros


Promotor:
GISA - Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
Sala Consultors S.L, estructura - URBE S.L.instal•lacions - Sami Claret aparellador

El projecte proposa la construcció d’un nou volum edificat, perfectament ortogonal i orientat en la direcció nord/sud, generant una nova traça geomètrica que equilibra i dialoga amb la disposició orgànica de l’edifici existent. Aquesta nova banda edificada es situa en la franja de llevant del promontori just en el límit on aquest comença a baixar cap el terreny inferior on ja hi ha la pista esportiva. La nova façana del CEIP esdevé alhora l'element vertebrador del nou vial d’entrada al sector.
El nou cos edificat es planteja com una traça oberta capaç de donar resposta als requeriments del programa actual i alhora suggerir la capacitat d’ampliacions futures. L'esquema funcional de les crugies es divideix en els següents grans sectors:
1). La nova porxada d’entrada conforma el nou eix de simetria del conjunt, accedint al vestíbul interior que uneix el nou i el vell edifici.
2). En l’extrem sud es situen els serveis principals del CEIP (menjador i cuina a nivell de planta baixa i els vestidors i les cambres d'instal•lacions en el semi-soterani inferior)
3). En l'ala nord es situa el nou aulari.
4). Les aules infantils es projecten en un segon volum paral•lel a l’aulari principal però orientat al bosc.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes