<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2011-06

Rehabilitació Teatre Ametlla de Merola

Colònia Industrial de l'Ametlla de Merola
Puig-reig (Berguedà)

Projecte Bàsic
superfície = 1442 m2
Pressupost Estimatiu= 1.740.000 Euros


Promotor:
Ajuntament de Puig-reig - AA.VV.de l’Ametlla de Merola

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: Sonia Cantacorps, arquitecta - E.Xercavins, estructura -
H.Arau, estudi acústic - LL&S&nstal.lacions, disseny/càlcul -
Àbac enginyers, instal.lacions de principi

Cronologia:
2006 (12) Estudis Prèvis - 2007 (10) Projecte Bàsic - 2008 (05) Projecte Executiu Fase (1) - 2009 (05) Inici d'Obra Fase 1a - 2010 (03) Final d'Obra Fase 1a - 2010 (07) Inici d'Obra Fase 1b - 2011 (10) Final d'Obra Fase 1b

La Colònia industrial de l’Ametlla de Merola es va construir el segle XIX en el marge dret del riu Llobregat, en una situació estratègica del meandre del riu i un canal d’aigua per a aprofitar la seva força hidràulica. L’edifici del Teatre es va construir el 1902 sobre la volta coberta del canal d’aigua, a prop de l’església i de l’edifici de la turbina del complex industrial. La Colònia Industrial i el Teatre formen part del patrimoni arquitectònic, social i paisatgístic i estan protegits pel “Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat”. “Els Pastorets de l’Ametlla de Merola” s’han vingut representant per Nadal des de 1878 fins els nostres dies i el 2007 van rebre el Premi Creu de Sant Jordi. Ara l’Associació de Veïns i l’Ajuntament volen impulsar la rehabilitació del seu Teatre per tal de projectar-lo al futur, dotant-lo de tots els requeriments funcionals necessaris i posant en valor el seu valor arquitectònic.
PROPOSTES PROJECTUALS
1. REMODELACIÓ I POSTA AL DIA FUNCIONAL DEL TEATRE
1.a. Enderroc de l’anfiteatre
1.b. Reconversió del Teatre en Sala Polivalent
1.c. Connexió Sala Polivalent / Plaça del Teatre
1.d. Rehabilitació de la caixa escènica i dels decorats
1.e. Teló Tallafocs
1.f. Nou sostre de la sala tractat acústicament
2. REDISSENY DE LA FAÇANA URBANA DEL TEATRE
2.a. Nova façana representativa
2.b. Nou vestíbul/foyer
2.c. Nova recepció i serveis públics del Teatre
2.d. Reforma de la porxada del Cafè
3. REMODELACIÓ DEL CAFÈ
3.a. Remodelació i construcciço d'el nou altell del Cafè
3.b. Permeabilització visual del Cafè / panoràmica del riu
4. CONSOLIDACIÓ DELS CAMERINOS I DEL RERE/ESCENARI
4.a. Nous camerinos i tallers
4.b. Dotació de serveis i lavabos
4.c. Nou altell dels camerinos
5. INTEGRACIÓ MUSEÍSTICA ANTIC CANAL QUE DISCORRE PEL SOTERRANI
5.a. Accés al soterrani des del vestíbul d’accés al Teatre
5.b. Accés al soterrani des dels camerinos


LLOVERAS&SOLER, arquitectes