<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2009

Ampliació Casal Segle XX

Plaça del Segle XX, c/ Guillem de Muntanyans
Terrassa (Vallès Occidental)

Projecte Bàsic i d'Execució i Direcció d'Obra
sup. Ampliació = 174 m2 sup. Reforma = 49 m2
pressupost de l'obra = 403.451 Euros


Promotor:
Ajuntament de Terrassa

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: Amanda Colom, estructura - LL&S&nstal.lacions, disseny/càlcul - Àbac enginyers, instal.lacions de principi

Direcció d'Obra: Mercè Soler
Direcció d'Execució:Eva Piñeiro

Constructor: CORPIMO

Cronologia:
2008 (12) Encàrrec Fons Estatal d'Inversions Locals
2009 (01) Projecte Bàsic i Execució - 2009 (06) Inici Obra - 2009 (12) Final Obra

Es projecta ampliar un Casal de Barri amb la construcció d’un nou pavelló annexa. L’operació ha de configurar la nova façana de l’equipament, vertebrant el conjunt amb el jardí interior i l’espai urbà de la Plaça del barri.
Aquest nou paral•lelepípede dels tallers/magatzem (15x10x5 metres), es construeix com una caixa de formigó vist, de parets cegues i de color intens, un volum contundent de sòcol que remata la mitgera d’un bloc d’habitatges. Sobre aquesta caixa pètria s’eleva el volum lleuger de la coberta metàl•lica, fent vessant cap el carrer i formant una àmplia visera cap el pati. Els tallers miren cap al pati mitjançant una façana de vidre amb àmplies portes que ocasionalment en actes festius es poden obrir cap l’espai públic.
Una porxada lleugera construïda sobre pòrtics metàl•lics amb lloses prefabricades de formigó, connecta els dos edificis del Casal. La porxada esdevé la nova façana identificativa del Casal cap a la Plaça. El pati s’incorpora visualment i funcionalment a la Plaça, amb unes petites grades que salven el desnivell existent amb la voravia. Per la banda de llevant la porxada es plega formant una pancarta que marca una nova porta d’entrada al Casal més funcional i representativa. La reorganització dels lavabos existents permet obrir aquest nou d’accés i situar el mostrador de recepció com una fita visual que remata l’extrem de la porxada.
..................
LLOVERAS&SOLER, arquitectes