<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2018-16

Coberta amb lluerna a Pulcra Chemicals

Edifici Ledertex - Polígon Sant Vicenç
Castellbisbal (Baix Llobregat)

Projecte Bàsic i d'Execució
sup. Reforma = 600 m2

Promotor:
Pulcra Chemicals

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Cronologia:
2017 (11) Projecte Bàsic i Execució -

Com a resultat del Estudi de Manteniment i Millores de l’edifici industrial de Pulcra Chemicals es determina abordar la substitució del sector de coberta del laboratori, oficines i planta pilot, amb els següents objectius: 1) Desconstruir la coberta de uralita existent, desamiantant aquest sector d’edifici. 2) Dotar de llum natural el laboratori i la planta pilot, construint una lluerna longitudinal i una campana de sostres falsos. 3) Millorar les prestacions del aïllament tèrmic. 4) Renovar les instal•lacions elèctriques incorporant noves lluminàries de led de major durabilitat i menor consum. 5) Renovar la instal•lació de climatització centralitzant la unitat exterior amb equips mes eficients. .....


<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       

LLOVERAS&SOLER, arquitectes