<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1997

Casal Municipal de Collbató

Passeig del Mansuet,
Collbató (Baix Llobregat) (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució
superfície construïda = 1.679 m2
pressupost de l’obra = 101.045.826 ptes


Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.), Ajuntament de Collbató

Autors: Lloveras & Soler, arquitectes

Col•laboradors:
E. Xercavins (estructura), A. Fabregat (instal•lacions), P. Vila (aparellador)

Calia solucionar i donar sortida a l’estructura d’un teatre inacabat dels anys 80. Els reptes eren fonamentalment dos: corregir el seu impacte paisatgístic i dotar l’equipament de funcionalitat amb uns costos raonables. Es proposa una forta permeabilització de la façana i una "descomposició" de la mateixa que trenqui el monolitisme existent. D’aquesta manera un nou sòcol petri es desenvolupa fins a convertir-se en una línia quebrada de plafons i vidrieres. El nou coronament superior el•líptic, conjuntament amb els tres lluernaris piramidals, integren l’edifici al "sky-line" característic de Collbató, amb la muntanya de Montserrat com a teló de fons...............


LLOVERAS&SOLER, arquitectes