INDE octubre 2004 (pp. 76-77)

La Sala Polivalent es va projectar com una primera fase del futur Centre Socio/Cultural de Cardedeu. Primer es va redactar un avantprojecte global amb el següent esquema funcional: a) Sala Polivalent ocupant el solar on existia un antic cinema; b) Ala de tallers i magatzems perfectament connectats a la Sala Polivalent; c) Consolidació de l'anomenada Vil·la Paquita -edifici i jardins modernistes- com a seu del Patronat Municipal de Cultura.

La Sala Polivalent ara construïda es planteja com un edifici en si mateix perfectament funcional, amb un ampli vestíbul (+serveis) situat en la façana principal de l'avinguda, la Sala Polivalent pròpiament dita situada entremitgeres a l'interior, i el magatzem rera/escenari (+camerinos) amb sortida a la façana del carrer posterior.

La Sala Polivalent es conceptualitza com un espai dinàmic i adaptat a múltiples usos i necessitats. El volum de 17 x 26 metres de planta s'aixeca fins a 12 metres d'alçada i està equipat amb unes grades retractils i un escenari desmuntable. En la seva posició de teatre/auditori te una capacitat de 300 espectadors. Quan està en posició replegada l'espai esdevé una sala lliure per a concerts i altres activitats, amb una capacitat per a 800 persones. Un lluernari central dota de llum natural a la sala polivalent, mentre que un sostre de lames motoritzades tamitza la llum i la tanca quan es necessari. El tractament interior de la Sala queda definit per l'estructura de pilars i encavallades metàl·liques, pels paraments de blocs de formigó pintats de color blau a l'anilina, per les passeres del sostre tècnic, pels elements de les instal·lacions i pels revestiments derivats del seu condicionament acústic.

Des de la perspectiva urbana l'impacte volumètric de la Sala Polivalent s'adequa a la normativa paisatgística vigent en l'avinguda i l'entorn modernista de la Vil·la Paquita. La posició semi/soterrada de la Sala contribueix a minimitzar la seva alçada. La coberta esdevé una línia sinuosa que abraça progressivament els diferents elements tècnics interior (sales de màquines, sostres tècnics, lluernari, plaques solars) i es materialitza mitjançant un sistema prefabricat de planxes d'alumini.

La coberta esdevé façana arrencant en l'àmplia visera del vestíbul. En aquest punt configura una àmplia porxada que aixopluga l'espai urbà. La façana estructural de vidre vol esdevenir un gran aparador rera el qual s'obre el doble espai de l'ampli vestíbul i les escalinates que baixen al nivell inferior, un aparador que mostri l'activitat del node interior on conflueixen els accessos, els punts d'informació i les serveis. L'ascensor de vidre transparent puja i es para arran de la vorera pública, com un element més del mobiliari urbà.


CENTRE SOCIO/CULTURAL DE CARDEDEU
Article Revista INDE
setembre del 2004. LLOVERAS&SOLER. ARQUITECTES