INDE juiol 2004 (pp. 72-73)

La Torre d'en Gorgs és un conjunt important del patrimoni arquitectònic de Barberà del Vallès, exponent del passat pre/industrial sorgit de l'agricultura del Vallès i de la producció vinícola del segle XIX. La masia originària del segle XV és el resultat d'una evolució que successivament va anar incorporant els seus elements més característics: la torre de defensa adossada a la pròpia masia, les naus dels cellers i de les cavallerisses formant un pati en forma de "L", el gran portal del pati d'estil barroc, o l'annex de la residència modernista, entre d'altres.
L'Ajuntament de Barberà va comprar la finca per tal de protegir-la i convertir-la en un equipament socio/cultural on ubicar-hi la nova seu de la "Fundació Barberà Promoció" (dedicada a la inserció laboral de joves) i un hotel d'entitats.
El projecte arquitectònic es va abordar a partir de quatre fronts conceptuals bàsics:
1).
La vertebració del nou equipament amb el parc i la ciutat propera.
Es va replantejar el paper del portal històric de migdia (que ara s'especialitza com a connector entre equipament i parc), dissenyant un nou accés amb un gran vestíbul situat al vèrtex de ponent de l'ala de l'antic celler, més a prop de l'estació dels FFCC i del centre urbà. Aquest vestíbul obert al bosc amb amplies vidrieres, esdevé el nou referent ciutadà de la masia reconvertida en equipament.
2).
La rehabilitació positiva com a eina projectual.
Es tractava d'omplir de nou contingut funcional els espais de l'antiga masia segons els potencials essencials dels diferents espais arquitectònics.
D'aquesta manera el cos principal de la masia i la torre de defensa esdevenen el node de gestió del centre, l'antic celler amb encavallades de fusta passa a ser la sala d'actes i els cups adjacents es converteixen en camerinos, els graners en els nous locals per entitats, les cavallerisses en les noves aules, ect.
3).
La renovació i el creixement. Tal i com havia estat des de sempre, ara la masia s'adapta als nous temps no tan sols amb l'edifici existent (rehabilitació positiva) si no també amb més obra nova lligada a un programa funcional obert i amb capacitat de créixer.
El jardí històric envoltat d'edificis en forma de "L" es completa amb una ala de tallers formant una "U". Cada nou taller és un paral.lepiped de 10x10 metres col·locat al llarg de la nova traça del pati que creix cap el sud. La coberta de cada taller s'orienta segons la diagonal S/N, i es plega recollint la llum natural i suportant plaques de captació solar.
4).
Vertebració interna de l'equipament.
Les extenses i complexes circulacions del nou organisme s'estructuren amb un llenguatge arquitectònic unitari i aparent a base de mènsules de planxa d'acer plegada creant pergolats de vidre. Des del gran node central del pati semi-cobert de vidre (on hi ha les escales i l'ascensor) aquests passadissos pergolats s'estenen en ambdues direccions esdevenint el veritable esquelet del nou equipament.


REHABILITACIÓ DE LA TORRE D'EN GORGS. Barberà del Vallès
Article Revista INDE
3 maig del 2004. LLOVERAS&SOLER. ARQUITECTES