AB nº75 Revista dels Arquitectes de Barcelona (pp. 38-39)

Els orígens de la Plaça de la Creu Gran estan relacionats amb l'existència de la creu de terme gòtica situada en l'antic camí que unia el nucli de Terrassa amb el poble de Sant Pere. A principis del segle XIX el creixement urbà de Terrassa va arribar fins aquest indret i la trama de l'antic eixampla va formar una plaça rectangular centrada amb la creu. L'existència de la font en el basament de la creu fa suposar que el lloc era un punt de parada que, amb el temps, es va convertir en centre de l'entorn urbà.
L'evolució i el tipus de trànsit ha marcat les diferents configuracions urbanes de la plaça al llarg de la seva història, sempre regida per la creu en posició central. En aquest context, la complexitat i la densitat del tràfic actual ha fet necessària una nova urbanització.
El projecte desenvolupa tres aspectes principals:
1.
Paviment geomètric de pedra i asfalt.
La plaça es geometritza en planta mitjançant una retícula de 7.50 x 7.50 metres, orientada amb els eixos principals, construïda amb perfils d'acer inoxidable UPN-180 ancorats al paviment. L'interior d'aquesta quadrícula s'ha pavimentat amb aglomerat asfàltic, assegurant la seva durabilitat en relació a l'intens trànsit rodat, especialment el d'autobusos.
La franja perimetral de la plaça s'ha pavimentat amb lloses de granit flamejat, i s'hi ha plantat una alineació d'arbres tarongers, disposant-s'hi les principals zones d'estada de la plaça salvaguardades del trànsit rodat per la distribució estratègica dels diferents elements del mobiliari urbà.
2.
Restauració arqueològica del monument central.
La font i la creu s'han restaurat amb criteris arqueològics. Alhora s'ha dissenyat un nou basament construït amb 8 grans peces radials de blocs de pedra calcària.
3.
Il·luminació nocturna.
En un quadrilater de columnes de 12 metres d'alçada s'hi han instal·lat els focus de la il·luminació viària i monumental. Els criteris bàsics han estat els d'aconseguir una mitjana de 12/15 lux pel conjunt de la plaça amb una zona central del monument destacada fins a 130 lux.


PLAÇA DE LA CREU GRAN DE TERRASSA
Article Revista AB
1 maig del 2000. LLOVERAS&SOLER. ARQUITECTES