<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1996-97

Via Verda Sant Llorenç-Collserola

Vallés Occidental (BCN)

Promotor:
Fòrum Terrassenc
per a la protecció i ordenació del medi natural i del paisatge


Grup de Treball:
M. Lloveras, M. Soler, M. Larrosa, P. Vidal, (arquitectes)
J. Germain, (geògraf), Jordina Belmonte, J. Martín, (biòlegs)

Publicacions:
- I Jornades Recerca sistemes naturals Collserola (pag. 281). Consorci Parc Collserola. Barcelona , abril 2000.
- QUADERN de les Idees, les Arts i .... nº 116 M. Lloveras. Sabadell 1998.
- El corredor Sant Llorenç de Munt/Collserola, J.Sabaté/ Fundació Politècnica de Catalunya 2000. (pag.40/55) "Les xarxes ecològiques: de la protecció d'espais singulars a l'establiment de sistemes coherents d'espais lliures i naturals. La via verda Sant Llorenç-Collserola", Germain-Lloveras.


L'objectiu del grup de treball era generar propostes útils en la definició d'un Sistema d'Espais Lliures-Naturals, amb la finalitat última de fomentar el diàleg i d'influir en la presa de decisions de planejament.
La Via Verda compren els espais bàsicament no urbanitzats, de valor natural i paisatgístic, encara existents entre els eixos urbans de Terrassa/Sant Cugat i el de Sabadell/Cerdanyola, englobant els terrenys de l'antiga Mancomunitat Sabadell/Terrassa, la serra de Galliners i el corredor de la B-30 així com les planes agrícoles existents entre Cerdanyola i Sant Cugat ...............................

LLOVERAS&SOLER, arquitectes