Daniel Mallarach i Macias (Olot 1956) arquitecte.

Títol d'Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallés (1982) i membre del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

Exerceix la professió des de la ciutat on ha nascut, estenent l'àmbit a les comarques de Girona,  abarcant des del disseny de mobiliari i d'interiors, fins a la projectació d'Habitatges  i Espais Públics.
Ha estat Arquitecte Municipal i Professor d'Interiorisme a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'Olot.

Des de 1998 Coordina les activitats de la Delegació Garrotxa-Ripollés del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

 

 

Col·laboradors 

 

Arantza Nieto To.

arquitecta

 

 

 

 

Joaquim Bosch i Frigola.

arquitecte tècnic

 

 

Objectius

Els agents del sector de la construcció local - des de l'usuari fins al constructor- solen tenir una visió conservadora, són els guardians de l’actiu tradicional, reacis a introduir innovacions i amb una elevada inèrcia que limita la seva pròpia capacitat d'evolucionar.

El nostre despatx, que pretén aquesta evolució, centra els seus objectius en l'aplicació de les noves tecnologies en els sistemes i procés constructius. 

El primer objectiu és la recerca i experimentació formal de l'espai. Això es farà utilitzant tots aquells mecanismes o tècniques a l'abast en cada moment, des de l'aplicació del Cad en la concepció del disseny fins a la maquetació real o virtual.

El segon objectiu la innovació dels sistemes constructius. Aplicant una construcció extremadament senzilla i lleugera, tecnològicament avançada i fruit d’una industrialització, ha de permetre, per economia, poder accedir-hi. 

El tercer objectiu del despatx és la incorporació del concepte de sostenibilitat. Una edificació decididament respectuosa amb l’Entorn (humà i natural), tant per la manera d’implantar-se, com per la seva pròpia constitució - utilització de materials .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicacions

Vuit anys d'arquitectura per a l'Esport.

El Mueble  363

El Mueble  384

Cocinas y Baños  14

Concurso arquitectónico para El Nuevo edificio de la sede Central. Caja General de Granada.

Olot, parcs i espais públics.

Premis d'arquitectura de les Comarques de Girona 1997.

Diseño Interior  71

Casa Viva  44

 

Interiorisme    Comercial i DomèsticArquitectura    Residencial,  Industrial.   Rehabilitacions   

Obra  
Projectes

                                    fontanella, 20 baixos      17800 OLOT        tel.: +34 972 267 274    fax.: +34 972 274 813         dmallarach@coac.es