els projectes

 

els projectes realitzats i no construits son moltes vegades un actiu del despatx del arquitecte, no per aixó deixen de ser  font de posteriors realitzacions, per al seu  propi procés constitieixen el laboratori de idees , d`investigació i experimentació per a futures realitzacions, entenent-se com a tals el projecte construit.

a titol d`exemple s`en enumeren els següents que per la seva  tipologia o propia resolució seon força representatius.

 

Plaça a Vilafant

 

Vivendes per a joves a Vic

 

CEIP a Llavaneres

 

Vivenda unifamiliar aïllada a Cabrera de Mar

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 el despatx la filosofia home adreça de contacte les eines els projectes les obres