la filosofia

 

 

La filosofia del despatx , cal diferenciarla en dos àmbits molt diferenciats, el primer es l`àmbit empresarial , que en certa forma es el el motor  de l`activitat, encara que atés el caràcter professional d`aquesta ,no es el principal actiu, si no que complementa i potencia les altres vesants. L`altre àmbit es el procés projectual amb les diferents formes de portar-les a terme, desde el procés inicial més creatiu i d`investigació, en que es plantejen les diferents opcions amb les que treballar passant per  a l`elaboració del conjunt de documents que integren el projecte executiu fins a la finalització de l`obra, es a dir que desde el principi del encàrrec es tutela i s`executa d`acord amb el client les diferents opcions, per a arribar al resultat final, en que primin tant el temps ,la qualitat com els costos finals, per tal de que l`obra executada s`adequii tant a als requeriments del client com a les caracterìstiques que es suposen a una obra d`arquitectura com son la bellesa,la durabilitat la funcionalitat i perqué no també  el cost.

 

Per a portar a terme totes aquestes funcions, el despatx  disposa  d`eines suficients i la suficient agilitat com per a donar resposta a tots aquests reptes en tant en quant cal donar resposta en el minim temps possible i amb la màxima eficàcia als treballs encomanats, com poden ser projecte, delineació, càlculs tècnics, gestió interna, secretaria, comptabilitat, gestoria, recerca, amidaments, gestió d’obres, etc.

 

Els encàrrecs tìpics del nostre despatx es poden enumerar amb les següents tipologies:

 

PROJECTES


GESTIÓ


ASSESSORIA I CONSULTORIA

 

RECERCA

 

VALORACIÓNS I TAXACIÓNS


INFORMES I PERITATGES


SERVEIS PER A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

Per garantir el producte que rep l’usuari és necessari treballar des d’un nou ordre, generar noves metodologies de treball eficaces i rigoroses i tenir sempre present certs paràmetres, en un esperit de Qualitat Total.

Per aquest motiu estem en procés de implantació d`un sistema de Qualitat homologble i quins paràmetres fonamentals es  sintetitzen en els seguents:

PREVENCIÓ

DESENVOLUPAMENT

REVISIÓ

LLIURAMENT

AVALUACIÓ

REALIMENTACIÓ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 el despatx la filosofia home adreça de contacte les eines els projectes les obres