projecte per a una escola d`educació infantil i primaria a sant Andreu de Llavaneres

 

Es fruit d`un concurs restringit portat a terme per GISA, en el que havia de donar resposta a l`implantació i el desenvolupament d`un programa per a una escola d`Educació Infantil i Primaria (CEIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNAR